WAT ALS IK KLACHTEN HEB DIE KUNNEN WIJZEN OP HET CORONAVIRUS?

WAT ALS IK KLACHTEN HEB DIE KUNNEN WIJZEN OP HET CORONAVIRUS?

Ondanks het opvolgen van alle beschermingsmaatregelen kunt u toch last krijgen van klachten die eventueel kunnen wijzen op een mogelijke Coronavirus-infectie.
Dit bevat onder meer:
- Koorts
- Hoesten
- Keelpijn en/of hoofdpijn
- Plotse vermoeidheid

Panikeer niet; deze klachten kunnen ook gekoppeld zijn aan andere aandoeningen (zoals verkoudheid of allergie). Een corona-virusinfectie kan ook slechts mild verlopen.

Neem bij vragen of twijfels steeds in eerste instantie TELEFONISCH contact op met uw huisarts. Begeef u zeker niet rechtstreeks naar de spoedafdeling of onze praktijk.
Binnen de openingsuren van onze praktijk (weekdagen van 7u tot 19u, zaterdag 07-12u) zijn wij steeds telefonisch bereikbaar, buiten deze uren kunt u bij de wachtdienst terecht op 051 24 50 50.
U wordt telefonisch verder geholpen door een arts die uw klachten samen met u overloopt en evalueert.

Vervolgens wordt u uitgenodigd om tot de praktijk langs te komen voor een klinisch onderzoek en het afnemen van een test.
Dit gebeurt in onze praktijk. Wel vragen we u om de praktijk te betreden langs de deur aan de zijkant, via de trappen aan de parking van OC De Gulden Zonne. 

Wanneer u zich ABSOLUUT niet kunt verplaatsen komt één van onze artsen bij u op huisbezoek met maximale beschermende maatregelen.

Meer uitleg kunt u terugvinden onder 'Wie moet getest worden?'

Meer artikels

Wat Als Ik Klachten Heb Die Kunnen Wijzen Op Het Coronavirus - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Vaccinatie 5-11 jarigen : Laat ik mijn kind vaccineren tegen COVID-19?

Recent werd beslist om het vaccinatieprogramma uit te breiden voor kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Dit kan enige twijfel met zich kan meebrengen. Via onderstaande informatie hopen we dat u toch een onderbouwde keuze kunt maken. Deze informatie geldt enkel voor de reeds gekende varianten van COVID-19.  

Verloop van een COVID-infectie

  • Een COVID-infectie met de huidige variantie verloopt bij kinderen meestal mild.
  • Toch krijgt 1 op 3000 tot 4000 kinderen te maken met een ernstige ontstekingsreactie met noodzaak aan ziekenhuisopname.
  • Kinderen met onderliggende aandoeningen* hebben 12 keer meer kans is op een ziekenhuisopname.

*oa. luchtwegaandoeningen, suikerziekte, verminderde weerstand door bv. chemotherapie, hartproblematiek, …

Werkzaamheid van vaccinatie  

  • Directe impact op kind : Na vaccinatie zag men dat 90.7% van de gevaccineerde kinderen niet ziek werden van COVID op de 7de dag van besmetting
  • Indirecte impact op kind : door te streven naar groepsimmuniteit verhinderen we dat het virus zich blijft verspreiden. Hierdoor trachtten we om de scholen, jeugdbeweging, sportactiviteiten, … open te houden.

Veiligheid van vaccinatie

  • Huidig zijn in Amerika reeds 8 miljoen kinderen gevaccineerd. Bijwerkingen van vaccinatie lijken in lijn te liggen met deze van de volwassenen.
  • Meest voorkomend zijn : pijn op de injectieplaats, moeheid, hoofdpijn, rillingen of koorts, spier- of gewrichtspijn en misselijkheid.
  • Bijwerkingen komen vooral in de eerste dagen na vaccinatie en verdwijnen hierna spontaan.

Vaccinatie na een COVID-infectie

  • Wanneer uw kind positief getest werd op COVID-19 en langer dan 1 dag klachten had, wordt de vaccinatie uitgesteld tot 12 weken na begin van de klachten.
Wat Als Ik Klachten Heb Die Kunnen Wijzen Op Het Coronavirus - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Wie moet getest worden op het nieuwe coronavirus?

Een test kan enkel gebeuren na telefonisch contact met onze praktijk.

Om mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus strikt gescheiden te houden van de andere patiënten binnen onze praktijk vragen we u om de praktijk te betreden via de alternatieve ingang aan de zijkant van onze praktijk, bereikbaar via de trappen aan de parking van OC De Gulden Zonne. Er zijn parkeerplaatsen voorzien zodat u kunt wachten in uw eigen wagen, of u kunt buiten wachten tot de arts u binnen roept.

Een test gebeurt steeds via een wisser (staafje) dat via een neusgat wordt ingebracht tot de achterkant van de keel. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar kan wel als onprettig worden ervaren. Mogelijk ervaart u tranende ogen, een kriebel in de neus of het gevoel dat u moet niezen, het gevoel dat de neus loopt of bloedt of in het slechtste geval een klein spoortje bloed.

EEN COVID-TEST GAAT STEEDS GEPAARD MET EEN PERIODE VAN QUARANTAINE en dit minstens tot de uitslag van de test is gekend. Mogelijk is dit langer, afhankelijk van uw situatie. Uw arts bespreekt steeds hoe lang u in quarantaine dient te blijven bij het afnemen van de test of bij het bespreken van het testresultaat en geeft u de nodige attesten hiervoor mee.

Wie dient getest te worden?

1. Mensen met klachten die kunnen wijzen op COVID-19:

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met
- minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke
oorzaak : hoest; kortademigheid, pijn op de borst, plots geurverlies of plots veranderde smaak in de mond
OF
- minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts; spierpijn;
vermoeidheid; neusloop; keelpijn; hoofdpijn; verminderde eetlust; waterige diarree; acute verwardheid; plotse
val
OF
- verergering van chronische ademhalingsklachten (COPD, astma, chronische hoest…), zonder
andere duidelijke oorzaak.

2. Reisadvies

- Mensen die terugkeren van een verblijf van minstens 48 uur in een gebied dat tijdens het verblijf als oranje of rode zone wordt beschouwd. Een overzicht van deze gebieden vindt u terug op de website van de FOD Buitenlandse Zaken op https://diplomatie.belgium.be/nl .
- Mensen die wensen te vertrekken naar een gebied waar op voorhand een negatieve COVID-test wordt geëist. Enkel in dit geval wordt de COVID-test niet terugbetaald door het RIZIV en betaalt u zelf de volledige kost van 46,19 euro.

3. Nauwe contacten van mensen die positief testen op COVID

Dit zijn mensen die in de laatste 48 uur voor het verschijnen van de symptomen van iemand met bevestigde COVID 19
OF in de laatste 48 voor het afnemen van de test bij iemand met bevestigde COVID 19 die geen klachten vertoont
nauw contact hebben gehad met deze positief geteste personen.

Als nauw contact wordt beschouwd:

* Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van
<1,5 m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek.
• Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving was met een
COVID-19 patiënt, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 m werd gerespecteerd en/of
waarbij voorwerpen werden gedeeld. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in
een residentiele collectiviteit en eventueel naaste buren in een klas bij kinderen ≥ 6 jaar
of op het werk.
• Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
• Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een
COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met
braaksel, stoelgang, slijmen, enz..
• Een zorgverlener in contact met een COVID-19 patiënt tijdens de zorg of het medisch
onderzoek binnen een afstand van 1,5 m, zonder gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit).
• Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in
eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting)
van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het
vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de
patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die
in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig worden beschouwd als
hoog risico contacten (beoordeling door de dienst Infectieziektenbestrijding).

Wat Als Ik Klachten Heb Die Kunnen Wijzen Op Het Coronavirus - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Wie moet in quarantaine en hoe lang?

Bespreek dit steeds met uw arts, die u het gepaste antwoord voor uw situatie mee geeft.

In principe gelden volgende regels:

- Iemand die zelf positief test; minstens 7 dagen na het afnemen van de positieve test en minstens 2 dagen na het verdwijnen van de klachten.
- Nauwe contacten van iemand die positief heeft getest (zie: bij wie moet een test worden afgenomen): moeten zo snel mogelijk ook getest worden. Na een tweede test op minstens 9 dagen nadat ze het laatste contact hadden met de COVID-positieve persoon kunnen ze bij een negatieve test de quarantaine beëindigen op dag 10. Indien er niet wordt getest geldt een quarantaineperiode van 14 dagen.
- Mensen die terugkeren uit een oranje of rode zone: moeten zo snel mogelijk getest worden. Na een tweede test op minstens 9 dagen na de terugkeer uit de gevarenzone kunnen ze bij een negatieve test de quarantaine beëindigen op dag 10. Indien er niet wordt getest geldt een quarantaineperiode van 14 dagen. Bij terugkeer uit een rode zone is de quarantaineperiode VERPLICHT. Bij terugkeer uit een oranje zone is de quarantaineperiode STERK AANGERADEN.
 

Wat houdt quarantaine in?

Buitengaan is enkel
toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,...), maar enkel indien
niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker
in textiel gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd en direct contact
met andere mensen vermeden worden.

Er moet extra aandacht besteed worden aan de basis hygiënemaatregelen.


Gedurende 14 dagen moeten alle nauwe contacten zelf hun gezondheidstoestand
opvolgen (zelfmonitoring).

Wat Als Ik Klachten Heb Die Kunnen Wijzen Op Het Coronavirus - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Corona en zwangerschap

Welk effect heeft het coronavirus op zwangere vrouwen?
Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Aangezien dit een nieuw virus is, blijft opvolging nodig. Bij de grote meerderheid van zwangere vrouwen zullen milde tot matige griepachtige symptomen verschijnen. Ernstige complicatie zoals pneumonie worden meer gezien bij oudere patiënten en patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Het is gekend bij andere griepvirussen dat zwangerschap een verhoogd risico op ernstige, soms levensbedreigende complicaties met zich meebrengt. Daarom is het zo belangrijk dat er bij klachten hulp gezocht wordt.

Is er een verhoogd risico op  negatieve zwangerschapsuitkomst?

Er is tot heden geen verhoogd risico gezien tussen zwangerschap en COVID-19 wat betreft miskraam en doodgeboorte. Bij corona-gerelateerde -virussen zoals [SARS-CoV and MERS-CoV] zijn er wel miskramen en doodgeboortes gepubliceerd.

Kunnen zwangere vrouwen het coronavirus overdragen op hun ongeboren kind?

Momenteel hebben we te weinig elementen om te weten of het virus kan overgedragen worden van de moeder op de foetus tijdens de zwangerschap, of om de potentiële effecten te bepalen op de foetus. Verder onderzoek is lopend.

In China zijn enkele preterme geboortes beschreven bij zwangeren geïnfecteerd met het coronavirus. Of dit door de infectie kwam of door de medische beslissing om de zwangerschap te beëindigen dient nog te worden onderzocht.

Zwangere vrouwen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen blijven nemen om zich te beschermen tegen blootstelling aan het virus en onmiddellijk een arts raadplegen bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsproblemen.

Kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar kind in alle veiligheid borstvoeding blijven geven?

Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding, mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Moeders die symptomen vertonen maar zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind (ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen, in het bijzonder met kinderen.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd hun melk af te kolven en aan hun kind te geven - mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Zwangerschap en werken

Zolang er geen bekende besmetting in de buurt is, kan elke gezonde zwangere gewoon verder werken.

Indien er geen risico is op besmetting bij de zwangere patiënte kan zij gerust op de standaard prenatale consultatie komen.

Zwangere vrouwen kunnen net als andere personen volledig asymptomatisch zijn maar anderzijds ook een levensbedreigende pneumonie ontwikkelen. Het verhoogd risico op een ernstig verloop bij zwangere vrouwen werd bij corona-like virussen gezien. Het is dus noodzakelijk dat bij ontstaan van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden de zwangere vrouwen de huisarts contacteren voor mogelijke isolatiemaatregelen.

Volgende zwangere vrouwen dienen thuis te blijven:
-Zwangere vrouwen met klachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen)

-Zwangere vrouwen met een bewezen coronavirus besmetting

-Zwangere vrouwen die nauw contact gehad hebben met personen met bewezen coronavirus 

Het lijkt ons logisch dat indien de job een direct contact met zieke/besmette personen inhoudt (ziekenhuis, rusthuis,...), er voor de zwangere vrouwen aangepast werk wordt voorzien of werkverwijdering nodig kan zijn.

Indien de job geen direct contact met zieke/besmette personen inhoudt kan het werk normaal doorgaan.

Gelieve ons telefonisch te contacteren mocht dit voor u van toepassing zijn. We trachten u telefonisch verder te helpen met de nodige attesten of plannen een consultatie of huisbezoek in. 

Maak uw afspraak eenvoudig online
Haal uw boosterprik