Verpleegkundige

Waarvoor kunt u bij de verpleegkundigen terecht?

 • Bloednames: jaarlijks onderzoek, stolling, zoet zwanger,…
 • Vroegtijdige zorgplanning
 • Verwijderen oorproppen
 • Inspuitingen: vit B12, Prolia, immunotherapie,..
 • Onderzoeken voor operatie: bloedname, ECG, ….
 • Cryotherapie (wratten)
 • Wondzorg
 • Verwijderen van hechtingen
 • Vaccinaties:
  - Griepvaccinatie
  - Reisvaccinaties
  - Pneumokokkenvaccinatie
 • Algemeen preventief consult:
  - Overlopen en zo nodig inplannen van alle preventieve onderzoeken, zoals het bepalen van het risico op hart- en vaataandoeningen of botontkalking, opsporen van onder andere darmkanker (stoelgangstest), borstkanker (mammografie), baarmoederhalskanker (uitstrijkje) …. volgens de geldende richtlijnen.
 • Rookstopbegeleiding
 • Spirometrie

Indien nodig wordt er een vervolgconsult bij de arts geregeld.

Vanzelfsprekend zijn ook de verpleegkundigen gebonden aan het beroepsgeheim.

Een consult bij de verpleegkundige is kosteloos voor de patiënt.

U kan bij ons terecht op volgende dagen:

Maandag:           vanaf 7u00                                            Donderdag:        vanaf 7u00
Dinsdag:             vanaf 7u00 / vanaf 16u00                    Vrijdag:               vanaf 7u00 / vanaf 15u00
Woensdag:         vanaf 7u00 /vanaf 16u00                     Zaterdag:            vanaf 8u00

De verpleegkundigen werken enkel op afspraak. Een afspraak maken kan:

 • Via ons secretariaat (telefonisch bereikbaar via ons vaste nummer 051 20 27 40).
 • Via onze website www.artsenpraktijkhooglede.be , op dezelfde manier als waarop u een afspraak bij onze artsen maakt.

Consultaties

Al onze raadplegingen zijn op afspraak, er zijn geen vrije raadplegingen. Zo beperken we de wachttijd voor u. Daarnaast laat dit ons toe om bepaalde zaken die meer tijd vragen beter te plannen (verzekeringsonderzoek, preoperatief nazicht, gesprekstherapie, technische ingrepen).

Uiteraard kijken we voor acute, dringende zaken voor een zo snel mogelijke oplossing.

Wij voorzien 1 consultatie per persoon. Indien u met meerdere personen op consulatie wenst te komen, gelieve hier rekening mee te houden en voor elke persoon een consultatie te voorzien.

Om de consultaties vlot en rustig te laten verlopen, vragen we om de artsen enkel voor het hoogstnoodzakelijke telefonisch te willen spreken.

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd.

Indien u te ziek bent om naar de praktijk te komen kan u een huisbezoek aanvragen.  Doe dit bij voorkeur vóór 10 uur.

Vermeld bij aanvraag van een huisbezoek steeds duidelijk:

- Adres

- Bus en verdieping indien van toepassing

- Telefoonnummer

- Bondige omschrijving van de reden van uw oproep zodat het nodige materiaal meegenomen kan worden

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Een afspraak maken

Je kunt op 2 verschillende manieren een afspraak maken: telefonisch of online.

Telefonisch:

Je belt naar het secretariaat en kiest samen met het secretariaat welke afspraak best bij jou past.
Tel. Secretariaat      051 20 27 40

Online:

Maak je voor de eerste keer een afspraak online klik dan hier om het eenvoudige stappenplan te ontdekken. 
Ken je het afsprakensysteem al? Klik dan hierboven op “Maak hier je online afspraak” en volg de instructies.

Dringende afspraken

 

Zowel voor raadplegingen als huisbezoeken garanderen we in noodsituaties een snelle interventie van die arts die op dat moment de permanentie verzekert. Deze arts zal uiteraard niet altijd uw eigen huisarts zijn. Neem voor een dringende interventie steeds telefonisch contact op.

 

Openingsuren

Het secretariaat is op weekdagen open van 7u00 ‘s morgens tot 19u ’s avonds.

We zijn telefonisch bereikbaar vanaf 7u30.

Op zaterdag is het secretariaat beperkt telefonisch bereikbaar.

Vanaf zaterdag 20 april 2024 is ons secretariaat niet langer open op zaterdag.

Zaterdagen

 

Wij houden de zaterdagvoormiddag voor een groot deel vrij voor acute problemen. Daarom kan er de dag zelf enkel nog gebeld worden voor spoedeisende en ernstige zaken.

Wachtdiensten

Wanneer u belt buiten de openingsuren van het secretariaat komt u automatisch bij de wachtdienst terecht. Hier kunt u terecht voor alle dringende zaken.

Telefoonnummer wachtdienst:    1733

De apotheken in de regio hebben ook een wachtdienst voor wanneer u medicatie nodig heeft buiten de openingsuren. Als u op de link hieronder klikt, gaat u naar een website waar u per postcode kunt opzoeken welke apotheek van wacht is.

www.apotheek.be

Om te vinden welke tandarts van wacht is kan je naar de onderstaande site surfen:

www.tandarts.be

Voorschriften en attesten

 

Voorschriften en hernieuwingen worden in principe alleen aan de patiënt op raadpleging gegeven. Uw arts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.


Uw dokter mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.


Het invullen van uitgebreide medische formulieren (verzekering, invaliditeit, …) vraagt meer tijd. Vermeld dit bij het maken van uw afspraak.

 

Veelgestelde vragen

 

Op deze vragen kunnen wij u alvast langs deze weg een antwoord bieden:

 

Moet ik op consultatie komen voor verlenging pilvoorschrift?

Moet ik nuchter zijn voor een bloedafname?

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 

 • Algemene huisartsgeneeskunde (griep, verkoudheden, letsels, ...)
 • Bijhouden en bespreken van medische dossiers
 • Goede zorgen voor jong én oud: van zuigeling tot bejaarde
 • Algemene preventie (bloeddruk, cholesterol, diatetes, ...)
 • Preventie kankeronderzoeken: borst, baarmoederhals, darm, ...
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Voedingsadvies
 • Reisadvies (zie ook website www.itg.be)
 • Gezins- en levensvragen - begeleiding
 • Rouwbegeleiding
 • Therapeutische gesprekken voor wie het even niet meer ziet zitten
 • Vaccinaties van kinderen en volwassenen
 • Bloedafnames (kleefbriefje meebrengen)
 • Gynaecologie: pilcontrole en advies, uitstrijkje, zwangerschap
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Wratten en huidletsels
 • Pre-operatief onderzoek bv. ECG (electrocardiogram)
 • Rx / beeldvorming / Behandelen van fracturen
 • Arbeidsongevallen, bijstand bij schadegevallen
 • Begeleiding van chronische aandoeningen
 • Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding
 • Inrichten palliatieve thuiszorg
 • sportattesten

Noodnummers

AMBULANCE

112

ANTIGIFCENTRUM

070 / 245 245

BRANDWEER

100

KINDERTELEFOON

102

POLITIE

101

RODE KRUIS

105

TELE-ONTHAAL

106

ZELFMOORDLIJN

1813

WACHTDIENST HUISARTSEN

1733

Maak uw afspraak eenvoudig online