Vaccinatie 5-11 jarigen : Laat ik mijn kind vaccineren tegen COVID-19?

Recent werd beslist om het vaccinatieprogramma uit te breiden voor kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Dit kan enige twijfel met zich kan meebrengen. Via onderstaande informatie hopen we dat u toch een onderbouwde keuze kunt maken. Deze informatie geldt enkel voor de reeds gekende varianten van COVID-19.  

Verloop van een COVID-infectie

  • Een COVID-infectie met de huidige variantie verloopt bij kinderen meestal mild.
  • Toch krijgt 1 op 3000 tot 4000 kinderen te maken met een ernstige ontstekingsreactie met noodzaak aan ziekenhuisopname.
  • Kinderen met onderliggende aandoeningen* hebben 12 keer meer kans is op een ziekenhuisopname.

*oa. luchtwegaandoeningen, suikerziekte, verminderde weerstand door bv. chemotherapie, hartproblematiek, …

Werkzaamheid van vaccinatie  

  • Directe impact op kind : Na vaccinatie zag men dat 90.7% van de gevaccineerde kinderen niet ziek werden van COVID op de 7de dag van besmetting
  • Indirecte impact op kind : door te streven naar groepsimmuniteit verhinderen we dat het virus zich blijft verspreiden. Hierdoor trachtten we om de scholen, jeugdbeweging, sportactiviteiten, … open te houden.

Veiligheid van vaccinatie

  • Huidig zijn in Amerika reeds 8 miljoen kinderen gevaccineerd. Bijwerkingen van vaccinatie lijken in lijn te liggen met deze van de volwassenen.
  • Meest voorkomend zijn : pijn op de injectieplaats, moeheid, hoofdpijn, rillingen of koorts, spier- of gewrichtspijn en misselijkheid.
  • Bijwerkingen komen vooral in de eerste dagen na vaccinatie en verdwijnen hierna spontaan.

Vaccinatie na een COVID-infectie

  • Wanneer uw kind positief getest werd op COVID-19 en langer dan 1 dag klachten had, wordt de vaccinatie uitgesteld tot 12 weken na begin van de klachten.

Meer artikels

Vaccinatie 5 11 Jarigen Laat Ik Mijn Kind Vaccineren Tegen Covid 19 - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

We willen graag wat meer aandacht schenken aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit is nodig, want elk jaar zijn er vrouwen bij wie baarmoederhalskanker in een laat stadium ontdekt wordt. Om deze kanker tijdig op te sporen, laten vrouwen tussen 25 en 64 jaar best om de 3 jaar een uitstrijkje nemen.

Een vroege detectie biedt de beste bescherming!

Met een uitstrijkje om de drie jaar kunnen afwijkingen in je baarmoederhals vroegtijdig opgespoord worden. Baarmoederhalskanker is op die manier makkelijker op te sporen. Als je er vroeg bij bent, is de kans op volledige genezing immers veel groter. De behandeling is dan ook minder zwaar.

Het uitstrijkje is een eenvoudig onderzoek en doet geen pijn. De consultatie duurt hooguit een kwartier. U kan hiervoor een afspraak maken bij onze praktijkverpleegkundigen Lieselotte of Sarah, of bij je huisarts. Maak een afspraak op een dag waarop je niet ongesteld bent.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kan je steeds bij ons of bij je gynaecoloog terecht.

Op onderstaande link vind je een animatiefilmpje waarop je meer informatie terugvindt :

https://www.youtube.com/watch?v=DPSe4BbHyq8

Officiële website bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker :

https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl

Vaccinatie 5 11 Jarigen Laat Ik Mijn Kind Vaccineren Tegen Covid 19 - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Corona en zwangerschap

Welk effect heeft het coronavirus op zwangere vrouwen?
Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Aangezien dit een nieuw virus is, blijft opvolging nodig. Bij de grote meerderheid van zwangere vrouwen zullen milde tot matige griepachtige symptomen verschijnen. Ernstige complicatie zoals pneumonie worden meer gezien bij oudere patiënten en patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Het is gekend bij andere griepvirussen dat zwangerschap een verhoogd risico op ernstige, soms levensbedreigende complicaties met zich meebrengt. Daarom is het zo belangrijk dat er bij klachten hulp gezocht wordt.

Is er een verhoogd risico op  negatieve zwangerschapsuitkomst?

Er is tot heden geen verhoogd risico gezien tussen zwangerschap en COVID-19 wat betreft miskraam en doodgeboorte. Bij corona-gerelateerde -virussen zoals [SARS-CoV and MERS-CoV] zijn er wel miskramen en doodgeboortes gepubliceerd.

Kunnen zwangere vrouwen het coronavirus overdragen op hun ongeboren kind?

Momenteel hebben we te weinig elementen om te weten of het virus kan overgedragen worden van de moeder op de foetus tijdens de zwangerschap, of om de potentiële effecten te bepalen op de foetus. Verder onderzoek is lopend.

In China zijn enkele preterme geboortes beschreven bij zwangeren geïnfecteerd met het coronavirus. Of dit door de infectie kwam of door de medische beslissing om de zwangerschap te beëindigen dient nog te worden onderzocht.

Zwangere vrouwen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen blijven nemen om zich te beschermen tegen blootstelling aan het virus en onmiddellijk een arts raadplegen bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsproblemen.

Kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar kind in alle veiligheid borstvoeding blijven geven?

Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding, mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Moeders die symptomen vertonen maar zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind (ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen, in het bijzonder met kinderen.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd hun melk af te kolven en aan hun kind te geven - mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Zwangerschap en werken

Zolang er geen bekende besmetting in de buurt is, kan elke gezonde zwangere gewoon verder werken.

Indien er geen risico is op besmetting bij de zwangere patiënte kan zij gerust op de standaard prenatale consultatie komen.

Zwangere vrouwen kunnen net als andere personen volledig asymptomatisch zijn maar anderzijds ook een levensbedreigende pneumonie ontwikkelen. Het verhoogd risico op een ernstig verloop bij zwangere vrouwen werd bij corona-like virussen gezien. Het is dus noodzakelijk dat bij ontstaan van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden de zwangere vrouwen de huisarts contacteren voor mogelijke isolatiemaatregelen.

Volgende zwangere vrouwen dienen thuis te blijven:
-Zwangere vrouwen met klachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen)

-Zwangere vrouwen met een bewezen coronavirus besmetting

-Zwangere vrouwen die nauw contact gehad hebben met personen met bewezen coronavirus 

Het lijkt ons logisch dat indien de job een direct contact met zieke/besmette personen inhoudt (ziekenhuis, rusthuis,...), er voor de zwangere vrouwen aangepast werk wordt voorzien of werkverwijdering nodig kan zijn.

Indien de job geen direct contact met zieke/besmette personen inhoudt kan het werk normaal doorgaan.

Gelieve ons telefonisch te contacteren mocht dit voor u van toepassing zijn. We trachten u telefonisch verder te helpen met de nodige attesten of plannen een consultatie of huisbezoek in. 

Maak uw afspraak eenvoudig online
Haal uw boosterprik