Corona en zwangerschap

Welk effect heeft het coronavirus op zwangere vrouwen?
Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Aangezien dit een nieuw virus is, blijft opvolging nodig. Bij de grote meerderheid van zwangere vrouwen zullen milde tot matige griepachtige symptomen verschijnen. Ernstige complicatie zoals pneumonie worden meer gezien bij oudere patiënten en patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Het is gekend bij andere griepvirussen dat zwangerschap een verhoogd risico op ernstige, soms levensbedreigende complicaties met zich meebrengt. Daarom is het zo belangrijk dat er bij klachten hulp gezocht wordt.

Is er een verhoogd risico op  negatieve zwangerschapsuitkomst?

Er is tot heden geen verhoogd risico gezien tussen zwangerschap en COVID-19 wat betreft miskraam en doodgeboorte. Bij corona-gerelateerde -virussen zoals [SARS-CoV and MERS-CoV] zijn er wel miskramen en doodgeboortes gepubliceerd.

Kunnen zwangere vrouwen het coronavirus overdragen op hun ongeboren kind?

Momenteel hebben we te weinig elementen om te weten of het virus kan overgedragen worden van de moeder op de foetus tijdens de zwangerschap, of om de potentiële effecten te bepalen op de foetus. Verder onderzoek is lopend.

In China zijn enkele preterme geboortes beschreven bij zwangeren geïnfecteerd met het coronavirus. Of dit door de infectie kwam of door de medische beslissing om de zwangerschap te beëindigen dient nog te worden onderzocht.

Zwangere vrouwen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen blijven nemen om zich te beschermen tegen blootstelling aan het virus en onmiddellijk een arts raadplegen bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsproblemen.

Kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar kind in alle veiligheid borstvoeding blijven geven?

Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding, mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Moeders die symptomen vertonen maar zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind (ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen, in het bijzonder met kinderen.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd hun melk af te kolven en aan hun kind te geven - mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Zwangerschap en werken

Zolang er geen bekende besmetting in de buurt is, kan elke gezonde zwangere gewoon verder werken.

Indien er geen risico is op besmetting bij de zwangere patiënte kan zij gerust op de standaard prenatale consultatie komen.

Zwangere vrouwen kunnen net als andere personen volledig asymptomatisch zijn maar anderzijds ook een levensbedreigende pneumonie ontwikkelen. Het verhoogd risico op een ernstig verloop bij zwangere vrouwen werd bij corona-like virussen gezien. Het is dus noodzakelijk dat bij ontstaan van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden de zwangere vrouwen de huisarts contacteren voor mogelijke isolatiemaatregelen.

Volgende zwangere vrouwen dienen thuis te blijven:
-Zwangere vrouwen met klachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen)

-Zwangere vrouwen met een bewezen coronavirus besmetting

-Zwangere vrouwen die nauw contact gehad hebben met personen met bewezen coronavirus 

Het lijkt ons logisch dat indien de job een direct contact met zieke/besmette personen inhoudt (ziekenhuis, rusthuis,...), er voor de zwangere vrouwen aangepast werk wordt voorzien of werkverwijdering nodig kan zijn.

Indien de job geen direct contact met zieke/besmette personen inhoudt kan het werk normaal doorgaan.

Gelieve ons telefonisch te contacteren mocht dit voor u van toepassing zijn. We trachten u telefonisch verder te helpen met de nodige attesten of plannen een consultatie of huisbezoek in. 

Meer artikels

Corona En Zwangerschap - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

TIPS VOOR BESCHERMING EN PREVENTIE VAN TEKENENCEFALITIS

Teken zijn bruinzwarte bloedzuigende parasieten die behoren tot de spinachtigen. Voor de ontwikkeling van een teek is er steeds een bloedmaaltijd nodig. Daarom bijt een teek zoogdieren (waarbij ook de mens), vogels en soms ook reptielen en amfibieën.

Het lichaam van een teek is rond tot ovaal en plat. Een volgezogen teek is bijna bolvormig. Het ontwikkelingsstadium en de soort bepalen de grootte van een teek. Larven (eerste levensfase v.e. teek) zijn 0,5 tot 1 millimeter groot en hebben zes poten. Nimfen en adulten zijn respectievelijk 2 tot 3,5 millimeter en 7 tot 15 millimeter groot en hebben acht poten.

Vaak voelt men de teek niet kruipen op de huid. Een teek springt niet, en laat zich ook niet uit een boom vallen.

Waar komen teken voor? 

Teken komen voornamelijk voor in bossen, heides, weilanden, parken, tuinen en zelfs duinen. Ze bevinden zich voornamelijk op de bodem of in de onderste lagen van de vegetatie. Als ze een nieuwe gastheer zoeken, klimmen of kruipen ze op hoog gras, varens en lage struiken van 20 tot 70 centimeter hoog. Eenmaal op het lichaam kruipt een teek verder op zoek naar een geschikte plaats om zich vast te hechten. Een teek springt niet, en laat zich ook niet uit een boom vallen.

De ziekte is aanwezig in Azië en Europa, met een hoger risico in Centraal-Europa (Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland) en Oost-Europa (Tsjechië, Hongarije, Polen, …) en de Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen), maar ook in sommige gebieden in Zweden en Finland. In dierstudies (herten, wilde varkens, koeien) is aangetoond dat het virus ook op Belgisch grondgebied circuleert. Maar tot op heden is de ziekte nog niet gediagnosticeerd bij een persoon die niet naar een risicoland is gereisd.

Wanneer komen teken voor? 

Teken komen het hele jaar door voor, maar ze zijn voornamelijk actief tussen maart en oktober, als de buitentemperatuur meer dan 7-10°C bedraagt. De meeste tekenbeten worden in mei, juni en juli opgetekend, omdat het weer dan warmer is en er meer mensen de natuur in trekken.

Symptomen? 

In twee derde van de gevallen zal infectie bij de mens geen symptomen veroorzaken en daardoor onopgemerkt blijven. Wanneer de ziekte zich ontwikkelt worden de 2 symptomatische fasen gewoonlijk gescheiden door een symptoomloze periode: een fase van grieppaal syndroom en een fase gekenmerkt door een aantasting van het centrale zenuwstelsel (meningo-encefalitis). In dit geval kan de ziekte ernstig zijn, met een sterftecijfer van 0,5 tot 2%.

Preventie van tekenencefalitis:

Preventie is van cruciaal belang bij tekenencefalitis vanwege het ontbreken van een specifieke behandeling. Hier zijn enkele belangrijke preventieve maatregelen die je kunt nemen:

 1. Teken vermijden: Probeer gebieden met een hoog risico op tekenbeten te vermijden, zoals dichte bossen en hoog gras. Draag beschermende kleding, zoals lange mouwen en broeken, en gebruik insectenwerende middelen die DEET bevatten.

 2. Controleer op teken: Na een buitenactiviteit, controleer je lichaam grondig op teken. Vergeet niet om moeilijk bereikbare plaatsen zoals de oksels, knieholtes en hoofdhuid te controleren.

 3. Teken veilig verwijderen: Als je een teek op je huid vindt, verwijder deze dan zo snel mogelijk met een pincet of tekentang. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek hem voorzichtig recht uit.  https://www.tekenbeten.be/teek-veilig-verwijderen

 4. Vaccinatie
   

  basis immunisatie dosis  conventioneel schema  snelle immunisatieschema 
  1ste dosis 0,5 ml (of 0,25 ml junior-dosis) Gekozen datum Gekozen datum
  2de dosis  0,5 ml (of 0,25 ml junior-dosis) 1 tot 3 maanden na de 1e vaccinatie 14 dagen na de 1e vaccinatie
  3de dosis  0,5 ml (of 0,25 ml junior-dosis) 5 tot 12 maanden na de 2e vaccinatie 5 tot 12 maanden na de 2e vaccinatie

Na het afhalen van je voorschrift bij de arts en het verkrijgen van het vaccin in de apotheek, kun je een afspraak inplannen bij Lieselotte of Sarah.

Een afspraak kun je online inboeken.

Meer info kun je terugvinden via https://www.tekenbeten.be/home

Corona En Zwangerschap - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

We willen graag wat meer aandacht schenken aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit is nodig, want elk jaar zijn er vrouwen bij wie baarmoederhalskanker in een laat stadium ontdekt wordt. Om deze kanker tijdig op te sporen, laten vrouwen tussen 25 en 64 jaar best om de 3 jaar een uitstrijkje nemen.

Een vroege detectie biedt de beste bescherming!

Met een uitstrijkje om de drie jaar kunnen afwijkingen in je baarmoederhals vroegtijdig opgespoord worden. Baarmoederhalskanker is op die manier makkelijker op te sporen. Als je er vroeg bij bent, is de kans op volledige genezing immers veel groter. De behandeling is dan ook minder zwaar.

Het uitstrijkje is een eenvoudig onderzoek en doet geen pijn. De consultatie duurt hooguit een kwartier. U kan hiervoor een afspraak maken bij onze praktijkverpleegkundigen Lieselotte of Sarah, of bij je huisarts. Maak een afspraak op een dag waarop je niet ongesteld bent.

Voor meer informatie over dit onderzoek, kan je steeds bij ons of bij je gynaecoloog terecht.

Op onderstaande link vind je een animatiefilmpje waarop je meer informatie terugvindt :

https://www.youtube.com/watch?v=DPSe4BbHyq8

Officiële website bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker :

https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl

Maak uw afspraak eenvoudig online