Corona en isolatie: wie blijft best thuis? En welke maatregelen worden er thuis genomen?

Als u ziek bent door COVID-19 of als er vermoed wordt dat u besmet bent met COVID-19, dat wil zeggen dat u symptomen vertoont, volg dan het onderstaande advies om een verspreiding van het COVID-19 virus naar andere mensen in uw huishouden en gemeenschap te vermijden.

Wie ziek is, wacht het natuurlijk herstel thuis af én gaat niet werken. Dat heeft 2 voordelen: voldoende rust laat je beter recupereren en je voorkomt de overdracht van ziektekiemen in de werkomgeving. Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, is het belangrijk om voldoende lang uit te zieken. Pas als alle symptomen een volledige dag verdwenen zijn, kan je opnieuw aan de slag. We nemen aan dat dan het virus overwonnen is, en niet meer kan overgezet worden naar anderen.

Thuisblijven van het werk doe je dus voor jouw herstel én voor de gezondheid van iedereen. Enkel op deze manier kunnen we kwetsbare personen beschermen tegen een besmetting met het coronavirus. Want er bestaat geen medicijn en ook geen vaccin. Bij een infectie met het coronavirus lopen mensen met een fragiele gezondheid een grote kans op een zeer ernstige longontsteking die fataal kan aflopen.

Er wordt aan alle personen met ademhalings- of luchtwegklachten gevraagd minstens 7 dagen thuis te blijven en tot minstens één dag na het verdwijnen van alle symptomen (koorts, hoest...).
Gelieve hierbij volgende regels in acht te nemen: 


Blijf thuis zolang er symptomen zijn
U moet uw activiteiten buitenshuis beperken. Ga niet naar uw werk, school of openbare plaatsen. Gebruik geen openbaar vervoer. Vermijd elk bezoek aan huis.
Volg uw symptomen op
Als uw symptomen verergeren (bv. ademhalingspro-blemen, hoge koorts, ...), bel dan uw huisarts om een raadpleging in te plannen. Als u rechtstreeks naar een spoedgevallendienst gaat, informeer dan bij de recep-tie dat u een COVID-19 patiënt bent. Dan kunnen maat-regelen worden genomen om contact met andere mensen te voorkomen.
Als een lid van uw huishouden symptomen begint te ervaren (bv. koorts, hoest, enz.), neem dan contact op met uw arts.
Blijf uit de buurt van uw naasten
Neem indien mogelijk een aparte en goed geventi-leerde kamer in, inclusief om te slapen. Vermijd zoveel mogelijk gemeenschappelijke kamers van het huis. In-dien beschikbaar, gebruik een andere badkamer en toi-let dan de overige gezinsleden.
Draag een mondmasker
In aanwezigheid van anderen, draag een chirurgisch masker of blijf op een afstand van meer dan 1,5 meter of, bij gebrek hieraan, gebruik een sjaal of andere doek die de mond bedekt. Het virus wordt overgedragen door druppeltjes tijdens het spreken, hoesten, niezen, … over een afstand van 1,5 meter. Als u een doek ge-bruikt, moet u deze dagelijks wassen. Als u een chirur-gisch masker gebruikt, gooit u het direct in een vuilnis-bak wanneer u het verwisselt (verwissel na het dragen gedurende 3 uur).
Verlucht de woonruimtes
Open enkele keren per dag gedurende 30 min de ra-men van de kamer waar de zieke verblijft.Bedek uw neus en mond als u hoest of niest
Gebruik hiervoor een stoffen of papieren zakdoek. Als u die niet bij de hand hebt, hoest of nies dan in de vouw van de elleboog, de binnenkant van uw trui, ...
Gooi de papieren zakdoek onmiddellijk weg / doe de stoffen zakdoek in een stoffen zak die u aan het einde van de dag zult wassen. Was daarna uw handen.
Was uw handen
Was uw handen telkens u gehoest of geniesd hebt, na elk toiletbezoek en telkens u vuile doeken hebt vastge-nomen, ... en ook, meerdere keren per dag, met water en zeep of een hydro-alcoholische oplossing (met mi-nimaal 60% van alcohol). Wrijf ze gedurende minstens 20 seconden en droog ze vervolgens. Uw huisgenoten moeten ook regelmatig hun handen wassen en vermij-den dat ze hun ogen, neus en mond met ongewassen handen aanraken. Geef de voorkeur aan wegwerp-handdoeken om uw handen te drogen of was uw stof-fen handdoeken zodra ze nat zijn (verzamel ze in een stoffen zak en plaats de zak in de wasmachine).
Deel geen objecten
Deel geen borden, mokken, tandenborstels, handdoe-ken of beddengoed met andere personen. Na gebruik van deze objecten moet u ze grondig wassen met wa-ter en zeep. Trek niet aan de sigaret van iemand an-ders. Neem uw maaltijden apart.
Desinfecteer oppervlakken
Waar mogelijk, reinig eenmaal per dag oppervlakken (bv. tafel, nachtkastje, deurklink, toiletbril, vloer, ...), met water dat 1% bleekwater bevat (doe 10 ml bleek-water in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met leidingwater).
Schoonmaken toilet na stoelgang
Sluiten het WC deksel na stoelgang, spoel door, wacht 5 minuten. Reinig vervolgens het toilet met water dat 1% bleekwater bevat. Meng geen chloorhoudende producten met een ander schoonmaakmiddel. Neem de nodige handhygiëne in acht .
De duur van deze maatregelen wordt besproken met de huisarts, maar ze zijn minstens van toepassing totdat de symptomen verdwenen zijn (minimum 7 dagen).

Meer artikels

Corona En Isolatie Wie Blijft Best Thuis En Welke Maatregelen Worden Er Thuis Genomen - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

WAT ALS IK KLACHTEN HEB DIE KUNNEN WIJZEN OP HET CORONAVIRUS?

WAT ALS IK KLACHTEN HEB DIE KUNNEN WIJZEN OP HET CORONAVIRUS?

Ondanks het opvolgen van alle isolatiemaatregelen kunt u toch last krijgen van klachten die eventueel kunnen wijzen op een mogelijke Coronavirus-infectie.
Dit bevat onder meer:
- Koorts
- Hoesten
- Keelpijn en/of hoofdpijn
- Plotse vermoeidheid

Panikeer niet; deze klachten kunnen ook gekoppeld zijn aan andere aandoeningen (zoals verkoudheid of allergie). Een corona-virusinfectie kan ook slechts mild verlopen.

Neem bij vragen of twijfels steeds in eerste instantie TELEFONISCH contact op met uw huisarts. Begeef u zeker niet rechtstreeks naar de spoedafdeling of onze praktijk.
Binnen de openingsuren van onze praktijk (weekdagen van 7u tot 19u, zaterdag 07-12u) zijn wij steeds telefonisch bereikbaar, buiten deze uren kunt u bij de wachtdienst terecht op 051 24 50 50.
U wordt telefonisch verder geholpen door een arts die uw klachten samen met u overloopt en evalueert.

Bij klachten die niet verontrustend zijn krijgt u het advies om thuis te blijven, samen met de nodige maatregelen om u optimaal te ondersteunen in uw recuperatie.

Mochten er toch symptomen zijn die wij liever wensen te laten evalueren en bekijken door een arts wordt u doorverwezen naar een apart punt in Roeselare (aan het AZ Delta, campus Wilgenstraat) waar huisartsen onder optimale beschermingsmaatregelen u onderzoeken.

DIT KAN ENKEL GEBEUREN OP DOORVERWIJZING VAN UW EIGEN HUISARTS.

De nodige gegevens (waar en wanneer u verwacht wordt, verwijsbrief e.d.) krijgt u telefonisch van uw eigen huisarts mee. Tijdens het onderzoek komt u NIET met andere patiënten in contact.

Dit kan omslachtig lijken, maar het samenbrengen van verdachte patiënten van de volledige regio Roeselare brengt ook voordelen met zich mee:
- We houden onze praktijk Corona-vrij, waardoor de zorg (en kans op besmetting) voor andere patiënten niet in het gedrang komt.
- We gebruiken alle beschermingsmateriaal (schorten, mondmaskers, handschoenen e.d.) zo efficiënt mogelijk.
- We vermijden dat wij als arts met risicopatiënten in contact komen; niet uit vrees dat we zelf het virus zouden oplopen, maar vooral om het virus niet te kunnen verspreiden naar andere patiënten.

Wanneer u zich ABSOLUUT niet kunt verplaatsen komt één van onze artsen bij u op huisbezoek met maximale beschermende maatregelen.

Na dit onderzoek kunt u bij geruststellende bevindingen opnieuw thuis verder uitzieken of wordt u in het slechtste geval doorverwezen naar de spoeddienst voor verdere onderzoeken.

Twijfel niet om ons bij vragen, opmerkingen of ongerustheden steeds telefonisch te contacteren.

Corona En Isolatie Wie Blijft Best Thuis En Welke Maatregelen Worden Er Thuis Genomen - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Coronavirus en ontstekingsremmers

Er doen heel wat geruchten de ronde dat ontstekingsremmers de kans op infectie met het coronavirus of de gevolgen van een eventuele infectie zou kunnen begroten.
Dit kon voorlopig nog niet wetenschappelijk gestaafd worden.

TOCH WORDT UIT VOORZORG GEVRAAGD OM HET GEBRUIK VAN ALLE ONTSTEKINGSREMMERS TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN!
Bij klachten van pijn of koorts is het eerste keus-geneesmiddel ten allen tijde Paracetamol (= Dafalgan, Algostase Mono, Mobistix, Perdolan) tot 4x/dag (4 uur tussen).

MOET VERMEDEN WORDEN:

DICLOFENAC = diclofenac, voltaren, cataflam, motifene
ACECLOFENAC
BIOFENAC
TARADYL
IBUPROFEN = ibuprofen, brufen, perdofemina, nurofen, spidifen
NAPROXEN = naproxen, apranax
DOLCIDIUM
MELOXICAM = mobic
PIROXICAM = brexine, feldene
CELECOXIB = celebrex
ETORICOXIB = arcoxia

Neemt u deze medicatie CHRONISCH? Dan is het toch best om de behandeling te continueren. De gevolgen van het stopzetten van deze behandeling kan schadelijker zijn dan het eventuele licht verhoogde risico i.v.m. corona-infectie.

Hebt u twijfels over bepaalde medicatie? Neem dan telefonisch contact op met uw arts.
 

Corona En Isolatie Wie Blijft Best Thuis En Welke Maatregelen Worden Er Thuis Genomen - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Wie kan getest worden op het nieuwe coronavirus?

Op dit ogenblik worden volgende patiënten getest:
1. Elke persoon waarvan de klinische toestand een opname vereist EN waarbij de arts een vermoeden van COVID-19 heeft 
2. Elk lid van het zorgpersoneel die de definitie van een mogelijk geval vervult EN die koorts heeft.

Andere mensen worden NIET getest (geen uitzonderingen).
Onder zorgpersoneel wordt verstaan; zie die routinematig en dagelijks met patiënten in contact komen. 

Corona En Isolatie Wie Blijft Best Thuis En Welke Maatregelen Worden Er Thuis Genomen - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Ik ben zelf ziek: wat met mijn huisgenoten?

Volwassen huisgenoten van een ziek persoon:

 • Moeten niet getest worden
 • Asymptomatische volwassen huisgenoten moeten niet geïsoleerd worden en kunnen gaan werken behalve als ze beroepshalve in contact komen met risicogroepen of om logistieke redenen (zoals de verzorging van een ziek kind)
 • Extra aandacht voor basishygiëne is essentieel! Zie hiervoor onze andere blog met de nodige maatregelen bij isolatie.
 • Onnodige sociale contacten vermijden
 • Extra waakzaamheid voor symptomen door twee maal per dag de temperatuur te meten gedurende 14 dagen
 • Bij koorts of andere respiratoire symptomen wordt de persoon een waarschijnlijk geval, dit wil zeggen:
  • Er wordt contact genomen met een arts
  • Een test voor bevestiging is niet nodig tenzij om medische redenen
  • Maatregelen zijn identiek aan de maatregelen voor een bevestigd geval.

Kinderen <16 jaar van een ziek persoon

 • Asymptomatische kinderen worden wel thuis geïsoleerd: mogelijk is er bij kinderen een hogere uitscheiding van viruspartikels.

Andere nauwe contacten :

 • Moeten niet getest worden om besmetting uit te sluiten
 • Zij zetten de gewone activiteiten verder
 • Extra aandacht voor basishygiëne!
 • Onnodige sociale contacten vermijden
 • Extra waakzaamheid voor symptomen door twee maal per dag de temperatuur te meten gedurende 14 dagen
 • Bij koorts of andere respiratoire symptomen wordt de persoon een waarschijnlijk geval, dit wil zeggen:
  • Er wordt contact genomen met een arts
  • Een test voor bevestiging is niet nodig tenzij om medische redenen
  • Maatregelen zijn identiek aan de maatregelen voor een bevestigd geval
Corona En Isolatie Wie Blijft Best Thuis En Welke Maatregelen Worden Er Thuis Genomen - Artikel - Artsenpraktijk Hooglede

Corona en zwangerschap

Welk effect heeft het coronavirus op zwangere vrouwen?
Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden door het coronavirus. Aangezien dit een nieuw virus is, blijft opvolging nodig. Bij de grote meerderheid van zwangere vrouwen zullen milde tot matige griepachtige symptomen verschijnen. Ernstige complicatie zoals pneumonie worden meer gezien bij oudere patiënten en patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Het is gekend bij andere griepvirussen dat zwangerschap een verhoogd risico op ernstige, soms levensbedreigende complicaties met zich meebrengt. Daarom is het zo belangrijk dat er bij klachten hulp gezocht wordt.

Is er een verhoogd risico op  negatieve zwangerschapsuitkomst?

Er is tot heden geen verhoogd risico gezien tussen zwangerschap en COVID-19 wat betreft miskraam en doodgeboorte. Bij corona-gerelateerde -virussen zoals [SARS-CoV and MERS-CoV] zijn er wel miskramen en doodgeboortes gepubliceerd.

Kunnen zwangere vrouwen het coronavirus overdragen op hun ongeboren kind?

Momenteel hebben we te weinig elementen om te weten of het virus kan overgedragen worden van de moeder op de foetus tijdens de zwangerschap, of om de potentiële effecten te bepalen op de foetus. Verder onderzoek is lopend.

In China zijn enkele preterme geboortes beschreven bij zwangeren geïnfecteerd met het coronavirus. Of dit door de infectie kwam of door de medische beslissing om de zwangerschap te beëindigen dient nog te worden onderzocht.

Zwangere vrouwen moeten gepaste voorzorgsmaatregelen blijven nemen om zich te beschermen tegen blootstelling aan het virus en onmiddellijk een arts raadplegen bij symptomen als koorts, hoesten of ademhalingsproblemen.

Kan een moeder die besmet is met het coronavirus haar kind in alle veiligheid borstvoeding blijven geven?

Gezien de voordelen van borstvoeding en de verwaarloosbare rol van moedermelk bij de overdracht van andere luchtwegvirussen, kan de moeder doorgaan met borstvoeding, mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

Moeders die symptomen vertonen maar zich goed genoeg voelen om borstvoeding te geven, moeten een masker dragen in de buurt van hun kind (ook tijdens het voeden), hun handen wassen voor en na contact met hun kind en verontreinigde oppervlakken en voorwerpen reinigen/desinfecteren. Dit is wat iedereen moet doen die vermoedelijk besmet is of de bevestiging heeft besmet te zijn met COVID-19 en in contact komt met andere mensen, in het bijzonder met kinderen.

Moeders die te ziek zijn om borstvoeding te geven worden aangemoedigd hun melk af te kolven en aan hun kind te geven - mits inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Zwangerschap en werken

Zolang er geen bekende besmetting in de buurt is, kan elke gezonde zwangere gewoon verder werken.

Indien er geen risico is op besmetting bij de zwangere patiënte kan zij gerust op de standaard prenatale consultatie komen.

Zwangere vrouwen kunnen net als andere personen volledig asymptomatisch zijn maar anderzijds ook een levensbedreigende pneumonie ontwikkelen. Het verhoogd risico op een ernstig verloop bij zwangere vrouwen werd bij corona-like virussen gezien. Het is dus noodzakelijk dat bij ontstaan van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden de zwangere vrouwen de huisarts contacteren voor mogelijke isolatiemaatregelen.

Volgende zwangere vrouwen dienen thuis te blijven:
-Zwangere vrouwen met klachten (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen)

-Zwangere vrouwen met een bewezen coronavirus besmetting

-Zwangere vrouwen die nauw contact gehad hebben met personen met bewezen coronavirus 

Het lijkt ons logisch dat indien de job een direct contact met zieke/besmette personen inhoudt (ziekenhuis, rusthuis,...), er voor de zwangere vrouwen aangepast werk wordt voorzien of werkverwijdering nodig kan zijn.

Indien de job geen direct contact met zieke/besmette personen inhoudt kan het werk normaal doorgaan.

Gelieve ons telefonisch te contacteren mocht dit voor u van toepassing zijn. We trachten u telefonisch verder te helpen met de nodige attesten of plannen een consultatie of huisbezoek in. 

Maak uw afspraak eenvoudig online