Coronavirus - Blog - Artsenpraktijk Hooglede

WAT ALS IK KLACHTEN HEB DIE KUNNEN WIJZEN OP HET CORONAVIRUS?

WAT ALS IK KLACHTEN HEB DIE KUNNEN WIJZEN OP HET CORONAVIRUS?

Ondanks het opvolgen van alle isolatiemaatregelen kunt u toch last krijgen van klachten die eventueel kunnen wijzen op een mogelijke Coronavirus-infectie.
Dit bevat onder meer:
- Koorts
- Hoesten
- Keelpijn en/of hoofdpijn
- Plotse vermoeidheid

Panikeer niet; deze klachten kunnen ook gekoppeld zijn aan andere aandoeningen (zoals verkoudheid of allergie). Een corona-virusinfectie kan ook slechts mild verlopen.

Neem bij vragen of twijfels steeds in eerste instantie TELEFONISCH contact op met uw huisarts. Begeef u zeker niet rechtstreeks naar de spoedafdeling of onze praktijk.
Binnen de openingsuren van onze praktijk (weekdagen van 7u tot 19u, zaterdag 07-12u) zijn wij steeds telefonisch bereikbaar, buiten deze uren kunt u bij de wachtdienst terecht op 051 24 50 50.
U wordt telefonisch verder geholpen door een arts die uw klachten samen met u overloopt en evalueert.

Bij klachten die niet verontrustend zijn krijgt u het advies om thuis te blijven, samen met de nodige maatregelen om u optimaal te ondersteunen in uw recuperatie.

Mochten er toch symptomen zijn die wij liever wensen te laten evalueren en bekijken door een arts wordt u doorverwezen naar een apart punt in Roeselare (aan het AZ Delta, campus Wilgenstraat) waar huisartsen onder optimale beschermingsmaatregelen u onderzoeken.

DIT KAN ENKEL GEBEUREN OP DOORVERWIJZING VAN UW EIGEN HUISARTS.

De nodige gegevens (waar en wanneer u verwacht wordt, verwijsbrief e.d.) krijgt u telefonisch van uw eigen huisarts mee. Tijdens het onderzoek komt u NIET met andere patiënten in contact.

Dit kan omslachtig lijken, maar het samenbrengen van verdachte patiënten van de volledige regio Roeselare brengt ook voordelen met zich mee:
- We houden onze praktijk Corona-vrij, waardoor de zorg (en kans op besmetting) voor andere patiënten niet in het gedrang komt.
- We gebruiken alle beschermingsmateriaal (schorten, mondmaskers, handschoenen e.d.) zo efficiënt mogelijk.
- We vermijden dat wij als arts met risicopatiënten in contact komen; niet uit vrees dat we zelf het virus zouden oplopen, maar vooral om het virus niet te kunnen verspreiden naar andere patiënten.

Wanneer u zich ABSOLUUT niet kunt verplaatsen komt één van onze artsen bij u op huisbezoek met maximale beschermende maatregelen.

Na dit onderzoek kunt u bij geruststellende bevindingen opnieuw thuis verder uitzieken of wordt u in het slechtste geval doorverwezen naar de spoeddienst voor verdere onderzoeken.

Twijfel niet om ons bij vragen, opmerkingen of ongerustheden steeds telefonisch te contacteren.

Coronavirus - Blog - Artsenpraktijk Hooglede

Continuïteit in tijden van Corona

Ook in tijden van Corona mogen we de continuïteit van de andere zorg niet uit het oog verliezen. Andere aandoeningen staan helaas ook niet stil.

De praktijk blijft bereikbaar en open voor niet-Coronagebonden raadplegingen. Zo trachten we te vermijden dat bepaalde symptomen verergeren of escaleren door het wegvallen van de normale zorg of mogelijkheid tot consultatie.

Patiënten met klachten die mogelijk wijzen op een besmetting met het nieuwe Corona-virus worden wel nog steeds gevraagd zich NIET fysiek naar de praktijk te begeven. U kunt steeds telefonisch met ons contact opnemen via 051 20 27 40.

Let wel: om zo veel mogelijk niet-essentiële contacten te vermijden vragen we wel om niet langs te komen voor wat we 'planbare zorg' noemen. Uw jaarlijkse bloedname, het bevriezen van wratjes... stelt u beter uit.

Coronavirus - Blog - Artsenpraktijk Hooglede

Coronavirus en ontstekingsremmers

Er doen heel wat geruchten de ronde dat ontstekingsremmers de kans op infectie met het coronavirus of de gevolgen van een eventuele infectie zou kunnen begroten.
Dit kon voorlopig nog niet wetenschappelijk gestaafd worden.

TOCH WORDT UIT VOORZORG GEVRAAGD OM HET GEBRUIK VAN ALLE ONTSTEKINGSREMMERS TOT EEN MINIMUM TE BEPERKEN!
Bij klachten van pijn of koorts is het eerste keus-geneesmiddel ten allen tijde Paracetamol (= Dafalgan, Algostase Mono, Mobistix, Perdolan) tot 4x/dag (4 uur tussen).

MOET VERMEDEN WORDEN:

DICLOFENAC = diclofenac, voltaren, cataflam, motifene
ACECLOFENAC
BIOFENAC
TARADYL
IBUPROFEN = ibuprofen, brufen, perdofemina, nurofen, spidifen
NAPROXEN = naproxen, apranax
DOLCIDIUM
MELOXICAM = mobic
PIROXICAM = brexine, feldene
CELECOXIB = celebrex
ETORICOXIB = arcoxia

Neemt u deze medicatie CHRONISCH? Dan is het toch best om de behandeling te continueren. De gevolgen van het stopzetten van deze behandeling kan schadelijker zijn dan het eventuele licht verhoogde risico i.v.m. corona-infectie.

Hebt u twijfels over bepaalde medicatie? Neem dan telefonisch contact op met uw arts.
 

Coronavirus - Blog - Artsenpraktijk Hooglede

Wie kan getest worden op het nieuwe coronavirus?

Op dit ogenblik worden volgende patiënten getest:
1. Elke persoon waarvan de klinische toestand een opname vereist EN waarbij de arts een vermoeden van COVID-19 heeft 
2. Elk lid van het zorgpersoneel die de definitie van een mogelijk geval vervult EN die koorts heeft.

Andere mensen worden NIET getest (geen uitzonderingen).
Onder zorgpersoneel wordt verstaan; zie die routinematig en dagelijks met patiënten in contact komen. 

Coronavirus - Blog - Artsenpraktijk Hooglede

Ik ben zelf ziek: wat met mijn huisgenoten?

Volwassen huisgenoten van een ziek persoon:

 • Moeten niet getest worden
 • Asymptomatische volwassen huisgenoten moeten niet geïsoleerd worden en kunnen gaan werken behalve als ze beroepshalve in contact komen met risicogroepen of om logistieke redenen (zoals de verzorging van een ziek kind)
 • Extra aandacht voor basishygiëne is essentieel! Zie hiervoor onze andere blog met de nodige maatregelen bij isolatie.
 • Onnodige sociale contacten vermijden
 • Extra waakzaamheid voor symptomen door twee maal per dag de temperatuur te meten gedurende 14 dagen
 • Bij koorts of andere respiratoire symptomen wordt de persoon een waarschijnlijk geval, dit wil zeggen:
  • Er wordt contact genomen met een arts
  • Een test voor bevestiging is niet nodig tenzij om medische redenen
  • Maatregelen zijn identiek aan de maatregelen voor een bevestigd geval.

Kinderen <16 jaar van een ziek persoon

 • Asymptomatische kinderen worden wel thuis geïsoleerd: mogelijk is er bij kinderen een hogere uitscheiding van viruspartikels.

Andere nauwe contacten :

 • Moeten niet getest worden om besmetting uit te sluiten
 • Zij zetten de gewone activiteiten verder
 • Extra aandacht voor basishygiëne!
 • Onnodige sociale contacten vermijden
 • Extra waakzaamheid voor symptomen door twee maal per dag de temperatuur te meten gedurende 14 dagen
 • Bij koorts of andere respiratoire symptomen wordt de persoon een waarschijnlijk geval, dit wil zeggen:
  • Er wordt contact genomen met een arts
  • Een test voor bevestiging is niet nodig tenzij om medische redenen
  • Maatregelen zijn identiek aan de maatregelen voor een bevestigd geval
Maak uw afspraak eenvoudig online